DogMythBusters #6: Koira on susi


DogMythBusters #6: Koira on susi


Kesyyntyminen eli domestikaatio

Selviä merkkejä koiran kesyyntymisestä löytyy yli 10 000 vuoden takaa. Kun koirien esi-isät alkoivat hankkia ravintonsa ihmisasumusten läheltä, niiden elinkyky parani, kun jälkeläiset saivat riittävästi ravintoa. Villinä elävistä lajitovereistaan poiketen, niiden ravinnonhankintatavoista johtuva luonnonvalinta teki näistä yksilöistä kesympiä, rohkeampia ja helpommin ihmisten kanssa yhteistyöhön sopivia. Tutkimukset eivät vielä kerro sitä, että rupesiko ihminen tietoisesti hyödyntämään ja jalostamaan suden ominaisuuksia vai loiko ihminen sudelle uuden kannattavan elinympäristön, jolloin tapahtui asteittaista kesyyntymistä.

Mitä eroa ja mitä yhteistä koiralla ja sudella on?

Laji

Koira ja susi ovat latinankieliseltä nimeltään hyvin samankaltaiset.

Koira: canis lupus familiaris

Susi: canis lupus

Genetiikka

Koirien ja susien dna on pieniä alleeleihin liittyviä eroavaisuuksia lukuun ottamatta yhtäläinen. Dna-genetiikan standardien mukaan koira ja susi ovatkin sama eläin. Myös geneettisesti erot muiden luonnonvaraisten koiraeläinten, kuten kojoottien ja sakaalien välillä ovat todella pieniä. Erot koiraeläinten välillä on pienempiä kuin erot eri ihmisyksilöiden välillä.

Lisääntyminen

Samankaltaisten geenien myötä koira ja susi voivat paritella ja lisääntyä keskenään, sekä saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, joten sen perusteella ne voitaisiin laskea samaksi lajiksi. Sudet tulevat lisääntymiskykyisiksi koiraa myöhemmin, sekä ne tulevat kiimaan vain kerran vuodessa.

Ulkonäkö

Koirien ulkonäkö on monimuotoinen, joka on nykypäivänä seurausta tavoitteen mukaisesta jalostuksesta. Koirien otsat ovat susien otsia korkeampia, kasvot pienempiä ja kuonot lyhyempiä. Kallo on isollakin koiralla suhteessa pienempi. Koirien aivot ovat n.10% suden aivoja pienemmät. Susilla ei esiinny luppakorvaisuutta, kuten kesykoirilla. Koirien hampaat ovat huomattavasti pienemmät kuin susilla. Väritykseltään susi on yksivärinen harmaan eri sävyissä, kun taas koirilla on laaja värikirjo ja valkokirjavuus on yleistä.

Käyttäytyminen

Yhteistä kaikille koiraeläimille on niiden tapa viestiä. Äänteleminen eri tavoin on normaalia kommunikointia. Ulvominen on susille tyypillisempää, kun taas haukkuminen on koiralle ulvomista normaalimpi tapa kommunikoida. Koiraelämillä on monimuotoinen valikoima eleitä, joilla se viestii toisille yksilöille (mm. hännän asento ja kasvojen ilmeet). Sudet eivät opi sisäsiistiksi ja niillä koiraa voimakkaampi pureskelun tarve. Susien metsästyskäyttäytyminen on samankaltaista toisin kuin koiran, jonka metsästyskäyttäytymisessä on paljonkin vaihtelua. Myös susien ongelmanratkaisukyky on yleensä parempi kuin koirilla.

Koiran ja suden eroavaisuudet

Suurimmat erot mikä erottaa koiran sudesta on käyttäytyminen. Koulutettavuus, synnynnäinen kesyys ja kiintyminen niitä hoitavia ihmisiä kohtaan.