Koiran tunteet

Koiran tunteet

Koirilla, niin kuin muillakin nisäkkäillä on samat seitsemän perustunnetta: pelko, aggressio, suru, ilo, hoiva, seksuaalinen halu ja leikkisyys. Ne kokevat myös todennäköisesti muita perustunteiden kaltaisia tuntemuksia, kuten nälkää, janoa ja sairauden tunnetta.

Nisäkkäillä on myös erilaisia perustunteista muodostuneita yhdistelmiä, kuten helpotuksen tunne, joka muodostuu, kun pelon tunne väistyy ja ilon tunne tulee tilalle. Yhteistä nisäkkäiden ja ihmisten välillä on myös se, että tunteet voivat olla lieviä, voimakkaita tai hyvin voimakkaita.

Koirat, kuten kaikki sosiaaliset nisäkkäät, ovat taitavia havaitsemaan toisen perustunteita. Ihmisten on vaikea muistaa ja ymmärtää, että rationaalinen ajattelu, joka meiltä tulee itsestään, ei ole mahdollista muilla nisäkkäillä. Syyllisyyden ja häpeän tunteminen edellyttävät, että on pystyttävä ajatteluun, jossa asetutaan toisen osapuolen asemaan. Nykytiedon valossa koiran tai kissan kaltaiset eläimet eivät kykene omien tekojensa seurausten pohdiskeluun ja siitä seuraavaan syyllisyyden oivallukseen. Todennäköisesti millään muulla nisäkkäällä paitsi ihmisellä ei ole niin pitkälle kehittynyttä ajattelukykyä, että se pystyisi mieltämään, miltä tilanne näyttää ihmisen näkökulmasta.

Jos ihminen on ärtynyt, koira on hyvä havaitsemaan sen. Koiralle tulee huolestunut olo ja se yrittää rauhoitella ihmisen aggressiivisuutta esimerkiksi heiluttamalla häntää tai vetämällä korvat taaksepäin. Tästä syystä ihminen helposti luulee koiran lepyttelyä osoituksena siitä, että koira kokee syyllisyyttä esimerkiksi tuhottuaan jotain vaikka todellisuudessa se pyrkii rauhoittamaan tilanteessa ihmistä sekä itseään.