Pentutestaus – Mitä siinä tehdään ja mitä hyötyä siitä on kasvattajalle

Pentutestaus – Mitä siinä tehdään ja mitä hyötyä siitä on kasvattajalle

Pentutestin tarkoituksena on tunnistaa persoonallisuuden taipumuksia ja ennaltaehkäistä ongelmia. Pentutestin tuloksista hyötyy niin kasvattaja kuin pennun ostajakin. Testistä kasvattaja saa arvokasta tietoa pentujen luonneominaisuuksista, joita koulutus ja pentulaatikon ulkopuoliset kokemukset eivät ole juuri ehtineet muokata. Pentujen välisiä luonne-eroja on joskus vaikea arvioida ja pentutesti antaa kasvattajalle ulkopuolisen, ammattilaisen antaman näkökannan pentujen välisten erojen selvittämiseen.

Pentutesti ei ole virallinen testi vaan se pyrkii antamaan objektiivisen näkökannan pennun sen hetkisestä tilasta, käyttäytymisestä ja taipumuksista. Testin tehtävä on mitata erilaisia koiran käyttäytymiseen vaikuttavia ominaisuuksia koiran mm. sosiaalisuutta, toimintakykyä ja kontaktinhalukkuutta.

Pentutesti antaa tietoa pennun ominaisuuksista

Pennun ostaja saa tietoa pennun ominaisuuksista ja seikoista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota arjessa ja koiraa koulutettaessa. Testi ei ennusta koiran käyttäytymistä vanhemmalla iällä, koska koiran käyttäytymiseen vaikuttavat voimakkaasti oppiminen ja kokemukset. Testi kuitenkin toimii kasvattajalle apuna, jolloin pennun ostajalle voidaan antaa yksityiskohtaisempaa opastusta pennun käyttäytymisestä ja koulutuksesta.

Pentutesti: mitä siinä tehdään ja kenelle?

Pentutestissä yleensä koko pentue testataan samaan aikaa noin 6-7 viikon ikäisinä. Pentutestauksessa jokainen pentu arvioidaan yksitellen ja puolueettomasti. Pennun tulee olla virkeä ja tasapainoisessa ravitsemustilassa. Pennun tulee olla terve ja toivottavaa on, että saman päivän aikana ei ole muita stressaavia kokemuksia (esim. eläinlääkärikäynti). Luotettavan tuloksen saamiseksi, testipaikan tulee olla täysin vieras pennulle, samoin testaajan. Parhaan tuloksen testaus antaa, jos pentue voidaan testata jossakin muualla kuin kasvattajan luona. Tällöin tutut äänet ja hajut eivät vaikuta testitulokseen. Testitilan ei tarvitse olla suuri, kunhan tila on pennuille turvallinen. Testi kestää 15-20min pentua kohden ja jokainen yksilö saa testin päätteeksi oman kirjallisen arvion.

Testi jota itse käytän on muokattu versio Campbellin testistä, englantilaisten työkoirien testistä, tanskalaisesta pentutestistä ja opaskoirakoulun pentutestistä. Testin osa-alueissa testataan mm. pennun rohkeutta, kontaktinhakuisuutta, taistelutahtoa, yhteistyötaitoja, sosiaalisia taitoja, sinnikkyyttä, toimintakykyä ja ääniherkkyyttä.

Miten pentutestiä tulkitaan?

Testiä tulee tulkita informatiivisena. Jokainen pentu pisteytetään testin mukaisen pisteytyksen mukaan. Suuri pistemäärä ei ole välttämättä sen parempi kuin pienikään vaan tärkeää on seurata miltä osa-alueilta pisteet muodostuvat ja miettiä mitkä ominaisuudet ovat kyseiselle yksilölle tärkeitä. Jos mietitään perheeseen soveltuvan kotikoiran ominaisuuksia, niin tällöin huomio kannattaa kiinnittää toimintakykyyn ja ääniherkkyyteen ja taas taistelutahtoa, yhteistyötaitoja ja kontaktinhakuisuutta kannattaa seurata, jos koiralta toivotaan hyviä harrastuskoiran ominaisuuksia. Rotujen välillä on paljon eroja eivätkä pisteet ole vertailukelpoisia keskenään. Eri pistemäärät saaneet koirat eivät ole sen parempia tai huonompia, vaan ne ovat eri tavoin soveltuvia tietyntyyppisiin tehtäviin tai ympäristöihin.

Huomioitavaa pentutestistä

Kasvattajan kannattaa huomioida se, että tulokset saattavat erota omasta näkemyksestäsi ja kokemuksestasi pennuista, koska seuraat paljon pentuja yhtenä kokonaisena laumana, jolloin niiden käyttäytyminen eroaa siitä miten ne käyttäytyvät itsenäisesti. Testaajan tehtävänä on antaa ulkopuolisena oma tulkinta pentujen sen hetkisestä tilanteesta. Itse annan testissä yleensä kasvattajalle yleiskuvan koko pentueesta. Kasvattaja saa tällöin hyvää tietoa pentueesta kokonaisuutena ja sieltä saattaa ilmetä positiivisia tai kehitettäviä ja jatkossa huomioon otettavia asioita kasvatustyön kannalta. Asiakkaanani on muutamia kasvattajia, jotka ovat kymmenen vuoden ajan testanneet kaikki pentueensa. He pystyvät hyvin seuraamaan miten kasvattajan kädenjälki siirtyy jokaisen pentueen yksilöille. Testistä kasvattaja saa tukea myös jalostusvalintojen tekemiseen luonteen osalta.

Lue lisää pentutestistä ja varaa pentutesti pentueellesi