Resurssiaggressiivisuus osa 1: ihmiseen kohdistuva aggressio

Resurssiaggressiivisuus osa 1: ihmiseen kohdistuva aggressio

Resurssien puolustamisen taustalla ovat pelko ja epävarmuus tärkeiden asioiden menettämisestä. On koiria, jotka jakavat asioita mielellään, kun taas suurin osa koirista kokee tiettyjen asioiden olevan niille tärkeitä ja ovat valmiita puolustamaan niiden hallussapitoa. Käyttäytymisen voimakkuus ja esiintyvyys riippuu perimästä ja oppimiskokemuksista.

Jos joku varastaa sinun lompakkosi, oletko ihan tyynen rauhallinen ja suhtaudut asiaan rennosti tokaisemalla ”sillä oli varmasti enemmän tarvetta”? TUSKINPA! Me ihmisetkin puolustamme omia resurssejamme, miksi koirat eivät saisi niin tehdä?

Resurssiaggressiivinen koira

Resurssiaggressiivisuuteen liittyy monia eri tekijöitä. Toisille koirille se voi tarkoittaa jonkin konkreettisen esineen puolustamista (luu, lelu, ruoka), toiselle oman tilan tai omistajan puolustamista (ei halua ihmisen/eläimen lähestyvän) tai oman lepo- tai makuupaikan puolustamista. Eli se liittyy tilanteisiin, joissa koira puolustaa jotain sen hallussa olevaa asiaa tai pelkää menettävänsä tilanteen kontrollin. Erilaiset uhkauseleet ja tärkeistä asioista kilpaileminen ovat koirille täysin tyypillistä käyttäytymistä. Koira pyrkii puolustamaan sen selviytymiselle tärkeitä resursseja, kuten ruokaa tai lepopaikkaa. Koirien mielestä puolustava käyttäytyminen ei ole ”huonoa käytöstä” vaan meidän ihmisten maailmassa se koetaan ei -toivotuksi käyttäytymiseksi.

Resurssiaggressiivisuus johtuu resurssien puolustamisesta

Resurssiaggressiivisuuteen liitetään usein vanha uskomus johtajuusteoriasta ja koiran halusta kiivetä arvojärjestyksessä ihmisen yläpuolelle. Nämä virheelliset uskomukset on koirien käyttäytymistutkimuksissa kumottu. Resurssiaggressiivisuus EI JOHDU koiran vallanhimosta tai halusta kohota ylöspäin arvojärjestyksessä. Kun aggressiivista käyttäytymistä tutkitaan, nimetään se taustalla olevien tekijöiden mukaan. Resurssiaggressiivisuus on siis vain yksi aggressiivisuuden esiintymä, jonka taustalla on resursseihin liittyvä puolustuskäyttäytyminen, ei uskomukset.

Tunnista koiran varoittavat eleet

Jos koira kokee, että sen tärkeänä pitämä asia, oli se sitten ruoka, lelu tai makuupaikka, uhataan ottaa siltä pois, se varoittaa uhkaajaa asteittain. Aggression portaat kuvaavat hyvin niitä eleitä, joita jokaisen koiranomistajan olisi tärkeää on oppia tunnistamaan koirista. Varsinkin ne lievimmät eleet, jottei tilanteet pääsisi eskaloitumaan.

aggressionportaat Aggression portaat

Myös syömisen/pureskelemisen lopettaminen, esineen pois vieminen tai sen päälle asettuminen ja nopeasti syöminen on eleitä, jotka liittyvät varoittaviin eleisiin.

Nämä ovat eleitä, joilla koira pyrkii viestittämään, että haluaa toisen yksilön (ihminen tai koira) pysyvän kauempana. Mikäli koiran käyttämät lievemmät eleet eivät toimi, koira koventaa otteitaan. Se saattaa näyttää hampaansa tai rueta murisemaan. Jos nämäkään keinot eivät toimi, niitä seuraa usein näykkäisy tai pahimmassa tapauksessa pureminen.

Mikä pahentaa resurssiaggressiivisuutta

Tavaroiden/syötävän/esineen pois ottaminen (varsinkin koiran jo muristessa). Yleisin neuvo pennun omistajille on, että ota kuppi/lelu/luu pois pennulta, koska sen tulee luovuttaa esine pois milloin tahansa. Kuten jo on esille tullut, niin resurssiaggressiivisuutta ilmenee silloin kuin koira kokee epävarmuutta tai uhkaa tärkeäksi kokemansa asian menetyksestä. Jos esineet viedään koiran edestä pois mielivaltaisesti, vahvistaa tämä vain koiran käsitystä siitä, että asiaa tarvitsee puolustaa. Myös reagoimattomuus lievempiin varoittaviin eleisiin pahentaa ongelmaa. Jos koira oppii useiden toistojen myötä, ettei sen lievemmillä varoituseleillä ole vaikutusta, se saattaa siirtyä lopulta suoraan murisemiseen. Jos koiraa kielletään käyttämästä varoittavia eleitä mm. murinaa, se saattaa nopeasti siirtyä suoraan puremiseen ilman varoitusta. Tästä syystä koiraa ei tule koskaan kieltää kommunikoimasta.

Miten ennaltaehkäistä resurssiaggressiivisuutta?

Puute koiralle tärkeistä asioista (eli resursseista) kuten ruuasta, levosta, rauhasta, makuupaikoista ja tilasta voi itsessään aiheuttaa puolustuskäyttäytymistä. Jos koiralla ei ole mahdollista toteuttaa luontaisia käyttäytymistarpeitaan tai niistä on pula, on koiralla usein tarve puolustaa niitä saadessaan. Huolehdi, että koiralla on riittävästi resursseja ja mahdollisuus toteuttaa luontaisia käyttäytymistarpeitaan.

Hyväksy, että koiralla on luontainen halu pitää kiinni sen tärkeistä resursseista, mutta hallitsemalla resursseja reilulla tavalla pystyt pitämään huolta siitä, ettei niistä tarvitse kilpailla. Tärkeää on siis huolehtia, että omistajana säännöstelet resursseja koiralle sopivissa määrin, etkä uhkaa koiran jo saavuttamia resursseja. Älä ole hyvien asioiden poisviejä vaan niiden tuoja.

Resurssiaggressiivisen koiran kouluttaminen

Yksi yleinen syy resurssiaggressiivisuuteen on ymmärtämättömyys kommunikoinnissa. Resurssiaggressiivisen koiran koulutuksessa koiraan tulee suhtautua hyvin ymmärtäväisesti, koska koira ei ymmärrä mitä siltä haluat. Jos koira ei tiedä mitä siltä haluat, et voi asettaa sitä tilanteeseen, jossa voit vaatia tottelemistasi.

Tehokkain tapa resurssiaggressiivisuuden ennaltaehkäisyssä tai jo sellaisen ilmetessä on perustaitojen opettaminen. Perustaitojen osaaminen on tärkeä osa koiran arkea. Koulutuksessa hyödynnä palkkioina näitä koiran tavoittelemia resursseja. Mm. seuraavista taidoista on suurta hyötyä arjessa. Opeta koirasi luopumaan mielenkiintoisista asioita vaihtamalla esine/asia johonkin mielenkiintoisempaan asiaan tai syötävään tai palauttamalla kiinnostava kohde takaisin palkkioksi. Poistumaan parhaalta makuupaikalta tai poistuminen omalle paikalle. Opeta koira tulemaan käskystä luoksesi, koska se on kannattavaa saavuttamalla herkkuja tai muita koiraa kiinnostavia asioita.

Esimerkkejä resurssiaggressiivisuudesta:

1)Lapsiperhe, jossa varmasti on ääntä ja meteliä pitkin päivää. Koira on läsnä koko ajan menossa mukana, mutta iltaisin koira on äreä. Miksi? Koira on väsynyt, eikä ole saanut päivän aikana riittävästi lepoa ja rauhaa. Vaikka koira haluaakin olla perheen lähellä ja vahtia ja seurata päivän tapahtumia, on koiralle tarjottava mahdollisuus rauhaan ja lepoon. Unen ja levon tarve voi vaihdella myös päivittäin.

2)Koira saa herkullisen aidon luun syötäväksi. Koira kaluaa sitä aikansa ja ihminen kävelee koiran ohi ja koira murahtaa. Miksi? Mikäli koira saa harvoin herkullisia luita syötäväksi, on se koiralle arvokas. Jos koiraa ruokitaan usein vain nopeasti syötävällä ruualla suoraan kupista, voi koiralla olla tarve ruokailuun, jonka parissa se saa puuhastella, käyttää aikaa, pilkkoa, purra ja repiä ruokaa. Nämä ovat koiran luontaisia käyttäytymistarpeita.

3)Koira makaa sohvalla. Lähestyt sohvaa ja haluat saada parhaan lepopaikan itsellesi. Käsket koiran alas sohvalta ja koira puolustautuu murisemalla. Miksi? Koira haluaa pitää kiinni parhaista makuupaikoista. Myös koiralla on tarve levätä ja rentoutua ja usein parhaimmat makuupaikat sijaitsevat sellaisissa paikoissa, joista se pystyy tarkkailemaan ympäristöään. Taustalla voi olla myös se, ettei koiralle ole koskaan opetettu sohvalta poistumista. Jos koira ei ymmärrä mitä siltä haluat, se saattaa puolustautua.

Milloin käyttäytyminen on ongelmallista

Mikäli koiran käyttäytyminen on häiritsevää ja siitä on vaaraa koiran, toisen koirien tai omistajan hyvinvoinnille on tärkeää, että asiaan puututaan. Resurssiaggressiivisuus ei parane itsestään, joten on tärkeää puuttua ongelmaan oikeilla keinoilla. Ammattitaitoinen kouluttaja osaa arvioida tilanteenne kokonaisvaltaisesti, onko tarvetta esim. tarkastaa terveydelliset taustatekijät (kipu, hormonaalinen toiminta). Jokainen koira on erilainen, joten yleiset neuvot eivät yleensä auta vaan tarvitaan kouluttajan tekemä koulutussuunnitelma, jossa ensisijaisesti huomioidaan turvallisuus ja kyseisen yksilön tarvitsemat tukitoimet koulutuksen tueksi.

Kenenkään ei oman tai vieraan koiran kanssa tulisi joutua tilanteeseen, jossa joutuu pelkäävänsä tulla purruksi. Tärkeää on hakea apua ajoissa, jotta et aseta itseäsi tai koiraasi tilanteeseen, jossa se saattaa purra. Ei ole normaalia, että omaa koiraa joutuu varomaan.