Koiran murrosikä

Koiran murrosikä

Kotonasi kasvanut pentu on toivottavasti saanut tutustua sitä ympäröivään maailmaan turvallisesti omistajan kanssa ja harjoitella arjen taitoja. Tuntuu että koira on oppinut haluttuja toimintatapoja, mutta yllättäen kaikki saattaakin kääntyä päälaelleen. Kaikki opitut taidot unohtuvat. Koira saattaa alkaa vetää remmissä, haukkua vastaantuleville koirille, merkkailla sisälle, alkaa puolustaa sille tärkeitä resursseja, yksinolon kanssa voi ilmetä haasteita tai aiemmin rohkeasta pennusta saattaa tulla varautunut vieraita ihmisiä tai erilaisia asioita kohtaan.

on haastavaa aikaa

Murrosikä voi olla omistajalle haastava kasvukausi, mutta haastavinta aikaa se on itse koiralle. Murrosikä alkaa yleensä hieman ennen vuoden ikää. Aikahaitari on suuri ja voi vaihdella pienillä roduilla puolenvuoden ja jättiroduilla jopa kahden ikävuoden välillä. Eroja löytyy niin koirien koon, rotujen kuin yksilöidenkin välillä. On hyvin yksilöllistä, miten koira henkisesti kehittyy. Pentuiän jälkeen koira alkaa tutkia rohkeammin ympäristöään. Sen aistit kehittyvät ja hormonitoiminta käynnistyy. Koiran kehityksessä tapahtuu monia asioita matkalla aikuisikään. Murrosikä on normaali koiran kehitykseen kuuluva kausi ja siihen liittyvät käyttäytymisen muutokset ovat yksilöllisiä.

Ennen murrosiän alkua koira on saattanut jo oppia arjen perustaidot: remmissä vetämättä kävelemisen ja lähellä pysymisen, toisten koirien ohittamisen, sisäsiisteyden, yksinolon, luoksetulon ja muut peruskäskyt. Nämä ovat yleensä ne asiat, joissa ongelmia useimmiten murrosiän aikana esiintyy. Omistaja on usein tuudittautunut jo siihen, että nämä taidot koira jo osaa. Helposti saattaa tuntua siltä, että siitä ihanasta pennusta on kasvanut riiviö ja kaikki opitut taidot ovat valuneet kankkulan kaivoon. Epätoivo koiran koulutuksen suhteen iskee yleensä tässä vaiheessa ja tällöin onkin erityisen tärkeää, että koulutusta jatketaan. Mikäli elämä murrosikäisen koiran kanssa tuntuu haasteelliselta ja ylitsepääsemättömältä, on tärkeää osata kääntyä ajoissa ammattitaitoisen kouluttajan puoleen.

"Ei se helpotu siitä, kunhan se kasvaa"

Älä tyydyttäydy ”kyllä se siitä, kunhan se kasvaa” -ajatukseen. Joidenkin koirien kohdalla voi olla, että murrosikä on helppo ja pienet muutokset käyttäytymisessä eivät vaadi toiminpiteitä. Moni omistaja kuitenkin tuudittautuu ajatukseen, että ”kyllä se siitä, kun se hieman kasvaa ja varttuu”. Tämä on kuitenkin virheellinen käsitys ja sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Muista, että koira oppii koko ajan. Ei vain silloin kun koulutat sitä. Jos koira pääsee toistamaan ei -toivottuja käyttäytymismalleja esim. rähisemään ohikulkeville koirille, vetämään hajulta hajulle omistaja remmin jatkeena tai murisemaan vieraille, niin nämä käyttäytymiset ei yleensä katoa itsestään. Tärkeää on tuona aikana tukea ja kouluttaa koiraa oikealla ja rohkaisevalla tavalla ja opastaa miten tilanteissa tulee toimia. Koulutusta ei tarvitse millään tavalla muuttaa, vaan ennemminkin jatkaa ja palauttaa mieliin opitut taidot.

”Sillä on uhmaikä”

Toinen virheellinen käsitys murrosiästä on se, että koira alkaisi uhmata omistajaansa ja kokeilla rajoja. Päinvastoin, murrosikäinen nuori koira on epävarma. Se itsenäistyy ja selviytymisen kannalta on tärkeää varautua ja suojautua erilaisilta vaaroilta. Koira saattaa reagoida entistä voimakkaammin ja varauksellisemmin eteen tuleviin asioihin. Tällöin koira nimenomaan tarvitsee tukea ja rohkaisua. Usein koiran käyttäytyminen mielletään uppiniskaisuudeksi, jolloin yleensä ensimmäisinä keinoina on otteiden koventaminen. Voit arvata mitä tästä yhdistelmästä seuraa: epävarma koira => reagoi voimakkaammin erilaisiin ärsykkeisiin => omistaja kieltää tai komentaa koiraa uhkailemalla tai pakottaa koiran epämiellyttäviin tilanteisiin => koiran epävarmuus kasvaa ja näin noidankehä on valmis. Murrosikäinen koira voi olla herkkä, koska sen itseluottamus on vasta kehittymässä. Epämiellyttävät asiat ja kokemukset saattavat näkyä epävarmuutena myöhemmin, joten älä syytä koiraa vaan tarjoa sille riittävästi sen tarvitsemaa tukea.

Mitä pitäisi huomioida murrosikäisen koiran kanssa?

Murrosikä kestää yleensä muutamista viikoista muutamaan kuukauteen. Kaksi koiran merkittävintä elämänmuutosta on uuteen kotiin muuttaminen ja murrosikä. Muistatko vielä, miten selvisitte uuteen kotiin muuttamisesta ja pikkupentu vaiheesta? Pentua tuetaan ja rohkaistaan tutkimaan ympäristöä, sille opetetaan uusia taitoja, sitä sosiaalistetaan ja sille esitellään maailmassa olevat asiat positiivisella tavalla. Palatkaa siis samojen asioiden äärelle ja tutustukaa maailmaan turvallisesti, niin että hetkellisesti pelottavaksi ja uhkaavaksi muuttunut ympäristö koetaan taas turvalliseksi. Palatkaa helppoihin harjoituksiin haastavien asioiden, kuten remmikäytöstaitojen, yksinoloharjoittelun, sisäsiisteyden ja käsittelytoiminpiteiden osalta. Opitut taidot kyllä palautuvat mieleen nopeasti.

Hormonitoiminnan käynnistyessä murrosiän kynnyksellä koiran mielenkiinnon kohteet yleensä muuttuvat omistajan tarjoamien makupalojen ja huomion sijaan ympäristössä oleviin hajuihin. Tällöin palkkion laatu kannattaa tarkastaa, sillä hajut todennäköisesti kiinnostavat koiraa enemmän kuin tarjolla olevat kuivat keksit. Ole koiralle reilu. Ymmärrä ja opasta, se itsekin yrittää ymmärtää miten sen tulisi käyttäytyä.